Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019

Vstupné

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
Dospelí                                                                                               
Deti od 6 do 15 rokov, študenti                                                          
Dôchodcovia                                                                                   
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                               
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)                   
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                                   

Služby: lektorský výklad v kostolíku,  predaj propagačných materiálov
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA
Dospelí                                                                                               
Deti od 6 do 15 rokov, študenti                                                          
Dôchodcovia                                                                                   
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                             
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)                   
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                                  
                  
Služby: lektorský výklad, predaj propagačných materiálov
Bezbariérový vstup: čiastočný

PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
Dospelí                                                                                    
Deti od 6 do 15 rokov, študenti                                                          
Dôchodcovia                                                                                       
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                             
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)                   
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                                   

Služby: lektorský výklad (na požiadanie)
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
Dospelí                                                                                                
Deti od 6 do 15 rokov, študenti:                                              
Dôchodcovia                                                                                   
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                           
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov)                   
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                                   
Služby: lektorský výklad (na požiadanie)
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

VÝSTAVY
Dospelí                                                                                    
Deti od 6 do 15 rokov, študenti                                                
Dôchodcovia                                                                                        
Organizované skupiny detí do 6 rokov                                              
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov)                    
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                                   

Služby: lektorský výklad (na požiadanie)
Bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)

INÉ POPLATKY:
fotoaparát 
videokamera  
(platí pre skanzen v rámci prehliadky expozície)

Fotografovanie - Umelecko - historická exp.


Platené služby návštevníkom múzea
Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje základným a stredným školám, že aktuálne kultúrne poukazy môžu uplatňovať ako platbu  pri návšteve našich expozícií a výstav.              
                                                         Tešíme sa na Vašu návštevu.
4,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €/dieťa
8,00 €
zdarma

3,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €/dieťa
6,00 €
zdarma

2,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
4,00 €
zdarma

1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
3,00 €
zdarma
1,00 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €/dieťa
2,00 €
zdarma

2,00 €
5,00 €


5,00 €
dop2018_2_2
dop2018_2_1
dop2018_2_3
dop2018_2_4
dop2018_2_5
Prosíme viacpočetné kolektívy návštevníkov (nad 25 osôb)
so záujmom o prehliadku múzejných expozícií, aby svoju účasť vopred ohlásili na:
tel. č.: +421 57 22 40 alebo e-mail.  adrese: sekretariat@muzeumhumenne.sk

Ďakujeme, tešíme sa na Vašu návštevu
a želáme príjemne strávené chvíle v múzejných expozíciách.
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT