Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Postupové súťaže


Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk ARCHÍV -PODUJATIA - POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO 2020
regionálne kolo
21.1.2021
Výstava
4.2.2021
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška*Propozície
TIMRAVINA STUDNIČKA 2021
Regionálne kolo
Do 3.5.2021
11.5.2021
Mgr. I. Bončíková
Ing. Lenka Chalachanová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021
Okresné kolá
Do 21.5.2021
SV/2.6.2021
HE/2.6.2021
ML/2.6.2021
Mgr. I. Bončíková
Ing. Lenka Chalachanová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021
PREŠOVSKÝ KRAJ
Krajské kolo
4.6.2021
1.7.2021
Vernisáž*
Seminár*
Výstava
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
DIVADELNÁ JAR 2021
Belopotockého Mikuláš
FEDIM
Regionálne kolo
Do 13.9.2021
21.9.2021
Mgr. I. Bončíková
Ing. Lenka Chalachanová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
ŠTÚROV ZVOLEN 2021
Regionálne kolo
04.10.2021
11.10.2021
Mgr. I. Bončíková
Ing. Lenka Chalachanová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
HUDOBNÝ FOLKLÓR
DOSPELÝCH 2021
Regionálna súťaž
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
HUDOBNÝ FOLKLÓR DETÍ
Regionálna súťaž
2.6.2021
11.6.2021
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
ZEMPLIN ŠPIVA 2021
Regionálna súťaž
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
         
         
* Vernisáž a rozborový seminár za účasti verejnosti sa uskutočnia  iba v prípade uvoľnenia opatrení

Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk  ARCHÍV PODUJATIA POSTUPOVÉ SÚŤAŽE                      

Zmena programu a termínu vyhradená


Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Tel.č.: +421 775 2240Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s oprávneným
záujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).
Informácie:
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT