Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje základným
a stredným školám, že aktuálne kultúrne poukazy môžu uplatňovať ako platbu  pri návšteve našich expozícií a výstav.


                                       Tešíme sa na Vašu návštevu.NETRADIČNÉ FORMY VZDELÁVANIA V MÚZEU...

-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete dejepis a regionálne dejiny
pre žiakov 5. - 9. ročníkov základných škôl...


-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete dejepis a regionálne dejiny
pre študentov stredných škôl...


-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v predmete biológia a environmentálne aktivity
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl...


-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch a osvetovo-záujmovej činnosti
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl...


-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch a výtvarnom umení
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl...


-------------------------------------------------------------------------------

Ponuka vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea v Humennom
v humanitných predmetoch, umení a záujmovo-osvetovej činnosti
pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl...

Ponuky pre školy

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT