Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom...
Vodný mlyn z Vyšnej Jablonky

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných
priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej
architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  spravuje a
prezentuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z etnografického zbierkového
fondu predstavuje múzeum unikátny veľkorozmerný zbierkový exponát  v podobe
obytného domu s vodným mlynom.
Obytný dom s vodným mlynom pochádza z obce Vyšná Jablonka z
obdobia prvej polovice  19. storočia. Obdĺžniková prízemná stavba s rozmermi
takmer 10 x 5metrov je od roku 1977 súčasťou  expozície ľudovej architektúry a
bývania  (skanzenu) Vihorlatského múzea dokumentujúcej vývoj tradičnej
remeselnej činnosti na hornom Zemplíne. Zrubovú stavbu na kamennej podmurovke
s valbovou šindľovou strechou  tvorí predsieň s mlynicou, obytný priestor a z
vonkajšej časti objektu mlynské vodné koleso s pohonom vrchnej vody.
Tradične zariadená obytná časť s hlinenou dlážkou je upravená ílovým
omazaním. Medzi prezentovaným bytovým zariadením tu vyniká starobylá ručne
zhotovená svadobná drevená truhlica s celoplošným bohatým ornamentom
geometrického archaického solárneho motívu.  Druhú časť objektu tvorí predsieň s
mlynicou upravené špárovaním. Veľký drevený mechanizmus mlyna s násypníkom s
jedným stabilným a jedným rotujúcim kameňom vypĺňa celý priestor mlynice.
Vnútornú časť mlynského zariadenia (mlynicu) spája s  vonkajším vodným kolesom
hriadeľ a ozubené koleso, ktoré  slúžili ako prevodovka. Mlynské kamene
prostredníctvom hriadele a ozubených koliesok otáčalo vonkajšie mlynské koleso, na
ktoré padala voda z výšky.  Voda ku kolesu sa privádzala náhonom a žľabom. Celá
sústava mlynského zloženia starobylého vodného mlyna bola opatrená stavidlami
pre reguláciu množstva vody a prípadné odstavenie kolesa.
Prezentovaný mlynský mechanizmus vodného mlyna  na otáčanie
veľkorozmerných mlynských kameňov (žarnovov) vo Vihorlatskom múzeu je
unikátnou ukážkou dômyselného technického využitia prírodnej sily a dodnes je
príkladom významného medzníka v dejinách mlynskej výroby.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

dom1
mlynica
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT