Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Oznamy, výzvy, verejné súťaže...

 

Plán VO na rok 2014       Plán VO na rok 2015     Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2018

___________________________________________________________________

Vihorlatské múzeum v Humennom zverejňuje


O.V.S. - prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom
Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)
zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku - vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže /19.3.2019/
     ...web PSK... 


výzvu na predkladanie cenových ponúk - Náter strešnej krytiny na stavbe Kostolík sv. Michala Archanjela - 8.9.2017


obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK -  Prenájom nebytových priestorov v severnom krídle kaštieľa - 14.6.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 414,60 m2 v juhozápadnom krídle kaštieľa 30.5.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK   -  14.8.2015

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK 01.03.2016

Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom 22.02.2016
___________________________________________________________________

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - INFORMÁCIA
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT