Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
OBJEKTOVÉ VYUČOVANIE V ROKU 2019
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
TÉMA
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
PRÍPRAVA/LEKTOR
II. svetová vojna, židovská otázka a rómsky
holokaust
5. 3. 2019
6. 3. 2019
Mgr. Zuzana Koščová
historik@muzeumhumenne.sk
Svetový deň vody (22.3.)
1.- 4. roč. ZŠ, MŠ
15. 3.2019
14.,15.3.2019
18. - 22.3. 2019
25.,29.3.2019
RNDr. Zuzana Andrejčáková
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Dokumentačno-literárny cyklus pre školy -O
tvorivom živote s Milanom  Zelinkom
15.3. 2019
22.3. 2019
Mgr. Katarína  Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Milan Zelinka
Farebné spomienky (vyučovanie a tvorivá dielňa
k výstave)
8. 4. 2019
8.,9. 4. 2019
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Písanka - posolstvo z minulosti
priebežne
1.4.- 30.4. 2019
Mgr. Zuzana Koščová
historik@muzeumhumenne.sk
Dokumentačno-literárny cyklus pre školy -
Imaginárny svet Václava Pankovčína
15. 5. 2019
21. 5. 2019
Mgr. Katarína  Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Archeológia horného Zemplína
priebežne
19. 5. - 30. 6.2019
PhDr. Ivana Strakošová
archeolog@muzeumhumenne.sk
       
       
       
       
       
     Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT