Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
PLÁN VÝSTAV VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM NA ROK 2020


• Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea  v Humennom
• Výstavné priestory v objekte kaštieľa
• Areál Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen)Vihorlatského múzea v Humennom

Vstupné:
Dospelí                                                                          1,00 €
Deti 6 − 15 rokov, študenti, dôchodcovia                          0,50 €
Rodinné vstupné  (2 dospelí + 1-4 deti do 15 rokov)           2,00 €
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                                  zdarma 

Služby:
lektorský výklad
bezbariérový vstup (osobný výťah v kaštieli), čiastočne bezbariérový vstup v skanzene

Fotoalbum výstav: www.muzeumhumenne.sk   Archív - Výstavy
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
Mesiac
Dátum
NÁZOV VÝSTAVY
Január
do 19. 1.2020


30. 1. - 23. 2. 2020
Kontrasty a súzvuky
Vladimíra Savkaničová a Vladimír Vajs - výber z tvorby

H/AMFO Roberta Spielmanna 2020
(výstava súťažných prác, regionálne kolo)
Február
30. 1. - 23. 2. 2020
H/AMFO Roberta Spielmanna 2020
(výstava súťažných prác, regionálne kolo)
Marec
5. 3.   -  3. 5. 2020


12. 3.  -  26. 4. 2020


/
Oľga Buhajová - návraty rodákov
(spomienková výstava k 65. výročiu narodenia)

Karpatská kraslica 2020
(súťažno-prezentačná výstava, XXVIII. ročník)

10. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
(medzinárodná výstava, výber)
Apríl
do 3. 5. 2020


do 26. 4. 2020
Oľga Buhajová - návraty rodákov
(spomienková výstava k 65. výročiu narodenia)

Karpatská kraslica 2020
(súťažno-prezentačná výstava, XXVIII. ročník)
Máj
do 3. 5. 2020


17. 5  - 16. 8. 2020


17. 5.  - 19. 7. 2020


17. 5.  - 19. 7. 2020
Oľga Buhajová - návraty rodákov
(spomienková výstava k 65. výročiu narodenia)

Herend - poklady z porcelánu
(výstava porcelánu)

Jana Michalková - podmaľba na skle (insitná tvorba)
a Jirko Čepil - drevené plastiky (moderná tvorba)

Kým prídu dožinky...
(výstava tradičného poľnohospodárskeho náradia v EĽAB)
Jún
4. 6. -  28. 6. 2020


do 16. 8. 2020


do 19. 7. 2020


do 19. 7. 2020
Výtvarné spektrum 2020 - Prešovský kraj
(výstava súťažných prác,  krajské kolo)

Herend - poklady z porcelánu
(výstava porcelánu)

Jana Michalková - podmaľba na skle
(insitná tvorba)

Kým prídu dožinky...
(výstava tradičného poľnohospodárskeho náradia v EĽAB
Júl
do 16. 8. 2020


do 19. 7. 2020


do 19. 7. 2020
Herend - poklady z porcelánu
(výstava porcelánu)

Jana Michalková - podmaľba na skle
(insitná tvorba)

Kým prídu dožinky...
(výstava tradičného poľnohospodárskeho náradia v EĽAB
August
do 16. 8. 2020
Herend - poklady z porcelánu
(výstava porcelánu
September
3. 9. -  21. 10. 2020
Bakelit
Výstava spotrebných tovarov z minulého storočia/STM Košice
Október
do 21. 10. 2020
Bakelit
(výstava spotrebných tovarov z minulého storočia/STM Košice)
November
5. 11. - 30. 11. 2020


12. 11.2020 - 17. 1. 2021
Fotoklub REFLEX
(výročná výstava členov  fotoklubu)

Vojtech Borecký  - 110. výročie narodenia
(výber z tvorby k 110. výročiu narodenia)
December
do 17. 1. 2021
Vojtech Borecký  - 110. výročie narodenia
(výber z tvorby k 110. výročiu narodenia)
Zmena programu a termínu vyhradená


www.muzeumhumenne.sk   Úvod - Aktuálne podujatia
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT