Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Plán výstav na rok 2019

Vstupné:
1 € - dospelí, 0,50 € - deti, študenti, dôchodcovia        
0,50 €/dieťa - organizované skupiny detí od 3 do 6 rokov


Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
TERMÍN
 
NÁZOV VÝSTAVY
január
do 27. 1.
Agroart záhrady
február
1. 2. - 28. 2.
1. 2. - 28. 2.
28. 2. − 15. 4.
H/AMFO Roberta Spielmanna 2018
Atos/Vladimír Vajs
Farebné spomienky
marec
28. 2. - 15. 4.
28. 3. - 30. 4.
Farebné spomienky
Karpatská kraslica
apríl
28. 2. − 15. 4.
28. 3. − 30. 4.
16. 4. − 30. 5.
Farebné spomienky
Karpatská kraslica
Hráme spolu
máj
3. 5. - 31. 5.
16. 5. - 28. 7.
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
Archeológia Zemplína 
jún
6. 6. - 30. 6.
16. 5. - 28. 7.
Výtvarné spektrum 2019 - Prešovský kraj
Archeológia Zemplína
júl
18. 7. - 31. 8.
16. 5. - 28. 7.
Insita 2019 (15. ročník)
Archeológia Zemplína
august
18. 7. - 31. 8.
15. 8. - 31. 10.
Insita 2019 (15. ročník)
Orest Dubay
september
15. 8. - 31. 10.
Orest Dubay
október
15. 8. - 31. 10.
Orest Dubay
november
7. 11. - 30. 11.
1.11. − 30. 11.
???? Termín určí Ukrajina
14. 11. 2019 - 19. 1. 2020
Fotoklub REFLEX
Osobnosti rusínskej medzivojnovej histórie
10. Karpatské bienále grafiky detí  a mládeže 2019
Vladimír a Vladimíra Vajsovci
december
5. 12. 2019 - 19. 1. 2020
???? Termín určí Ukrajina
14. 11. 2019 - 19. 1. 2020
Čaro Vianoc
10. Karpatské bienále grafiky 2019
Vladimír a Vladimíra Vajsovci
Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT