Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019

Edukačno-metodické podujatia v roku 2019

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
Tvorivé dielne
(umelecký prednes)
2019
2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Metodický seminár
(umelecký prednes)
20. 9. 2019
24. 9. 2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Tvorivé dielne
(umenie, fotografia)                  
2019
2019
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Metodický seminár
(dramatické umenie)
2019
2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Tvorivé dielne
- Spevy môjho rodu
(tanec, hudba, spev)
2019
24. 3. 2019
Mgr. M. Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
         
         
         
         
         
         
         
     Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT