Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
doma_web_FB
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
   
PRÁZDNINY V MÚZEU
1. júl − 30. august 2021

Zážitkový program pre letné tábory detí materských a základných škôl Prázdniny v múzeu je pokračovaním múzejného vzdelávacieho projektu objektového učenia v múzeu. Prázdninová ponuka je určená deťom materských škôl a  školskej mládeži vo veku 7 − 11/15 rokov v denných a letných prázdninových táboroch, ako aj triedam s prázdninovým vyučovaním. Program pre vopred nahlásené detské kolektívy prebieha v pracovných dňoch od 1. júla do 30 augusta. Múzejná prázdninová ponuka je výberom tém z regionálnej histórie, výtvarného umenia, prírodovedy a environmentálnej výchovy. Podľa tematického výberu je súčasťou jednotlivých podujatí prehliadka múzejnej expozície, tvorivé dielne a zábavné pracovné aktivity.
Ponuka tém z oblasti histórie je spojená s prehliadkou umelecko-historickej expozície. 
AKO VZNIKÁ ERB - výklad o erboch šľachtických rodov humenského panstva a tvorivá dielňa so zameraním na tvorbu erbu. KALIGRAFIA − KRASOPIS PRE NAJMENŠÍCH s tvorivými aktivitami písania brkom na pergamen, vytvorenia a pečatenia listiny. S HUDBOU A TANCOM STOROČIAMI so zážitkovým programom pohybových aktivít inšpirovaných hudbou a tancom na šľachtickom dvore a ukážkami súdobého obliekania.
Kontakt: 057 775 2240, regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk (Mgr. Martina Ľoncová, Mgr. Denisa Bandurčinová).
Ponuka tém z oblasti výtvarného umenia je spojená s prehliadkou umelecko-historickej expozície a aktuálnych výstav. PERLY Z KAŠTIEĽA − hraný výklad pre deti materských škôl a  nižších ročníkov základných škôl s témou vybraných  kapitol kaštieľskeho života. TVORIVÉ DIELNE ponúkajú výtvarné aktivity reagujúce na tvorbu regionálnych autorov.
Kontakt: 057 775 2240, galeria@muzeumhumenne.sk (Mgr. Dana Kataniková).
Ponuka tém z oblasti prírodovedy je spojená s prehliadkou prírodovednej expozície. PRÍRODA ZA OKNOM - zoznámenie sa s prírodou pre najmenších spojené s hrami a tvorivými aktivitami.  ŽIVOČÍCHY A ICH BIOTOPY - zážitkový program s hrami a tematickými úlohami k spoznávaniu prírodného prostredia. INVÁZNE RASTLINY - tematický program nového múzejného projektu venovaný budovaniu  aktívnych postojov k ochrane prírody.  SKAMENELINY- program pútavej prehliadky, výkladu a tvorivých aktivít k tematike pôvodného prírodného prostredia na Zemi.
Kontakt: 057 775 2240, prirodoveda@muzeumhumenne.sk (RNDr. Zuzana Andrejčáková).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
prazdniny21
remesla21
OŽIVENÉ REMESLÁ
11. 7. - 22. 8. 2021

Múzejný letný zážitkový projekt  pod názvom Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel pre verejnosť -Oživené remeslá  prebieha v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom počas piatich letných nedieľ  vždy od 14. do 18. hodiny. Projekt Tvorivé a vzdelávacie podujatia II - Oživené remeslá z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Múzejný projekt  podpory regionálnej ľudovej slovesnosti a tradičných remesiel ponúka širokej verejnosti ukážky deviatich tradičných remesiel, remeselných techník, nástrojov a výrobkov, ktorých výrobu si môžu návštevníci vyskúšať priamo v skanzene. Sprievodným programom jednotlivých remeselných dní počas dvoch júlových a troch augustových nedieľ  sú názorné ukážky výučby techniky plieskania bičom, hry na gajdách, rekreačnej jazdy na koni, kosenia, spracovávania slamy a ďalšie zážitkové aktivity.
Súčasťou programovej ponuky  je prehliadka skanzenu a jednotlivých remeselných dielní, ktoré v skanzene dopĺňajú súbor šestnástich historických objektov ľudovej bytovej, hospodárskej a sakrálnej architektúry východokarpatského regiónu.   Atmosféru remeselných dní v skanzene a zážitkové  spoznávanie regionálnej ľudovej slovesnosti a tradícií dopĺňajú stále výstavy tradičného poľnohospodárskeho náradia a strojov, prezentácia diel európskeho insitného umenia a tematické príležitostné výstavy.

PROGRAM (14.00 − 18.00 HOD.):
11. 7. 2021 
REMENÁRSTVO (Ján Ihnát)/ ROHOVINÁRSTVO (Ľudovíít Cehelský)
Podujatie spojené s názornou výučbou techník plieskania bičom a výučbou hry na gajdách.
25. 7. 2021 KOVÁČSTVO A PODKÚVANIE KONÍ (Štefan Barančík)
Podujatie spojené s rekreačnou jazdou na koni v areáli skanzenu.
TKANIE NA KROSIENKACH A PLSTENIE (Ľubica Talarovičová)
1. 8. 2021 KORYTÁRSTVO (Milan Karľa)
8. 8. 2021
HRNČIARSTVO (Jaroslav Lechan)
22. 8. 2021
SPRACOVANIE SLAMY (Jaroslav Lechan)/TRADIČNÁ VÝROBA ŠINDĽOV (Miroslav Buraľ)
Program remeselných dní sa riadi aktuálnymi bezpečnostnými opatreniami v rámci epidemiologických opatrení v okrese Humenné.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
folklor21_2
FOLKLÓR PRE VŠETKÝCH

Cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní Folklór pre všetkých je súčasťou múzejného letného projektu Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2. v rámci podpory hudobno-tanečných prvkov folklóru horného Zemplína. Prázdninový program  tvorivých dielní je súčasťou činnosti osvetového oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom a dlhodobého múzejného projektu objektového učenia v múzeu pod názvom Ku koreňom, tradíciám a hodnotám.
Štvordňový
cyklus tanečno-hudobných tvorivých dielní prebieha na pôde Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská 11 v Humennom v dňoch 20. a 22. júla a 3. a 5. augusta 2021 v čase od 9. do 16. hodiny.  Múzejný projekt je zameraný na školskú mládež a folklórne kolektívy z regiónu horného Zemplína. Tvorivých dielní  sa zúčastňujú  žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl, ktorí prejavili záujem o tvorivé dielne v rámci doterajšej účasti na regionálnych speváckych, hudobných a tanečných súťažiach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mimo tohto projektu tvorivých dielní prebiehajú pod vedením Mg. Miroslava Kerekaniča pre všetkých začínajúcich spevákov a hudobníkov od začiatku prázdnin každý utorok a štvrtok od 8.30 do 12.00 hod. hudobno-spevácke tvorivé dielne.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
hmyz
PESTROFAREBNÝ SVET HMYZU
On-line výstava na www.muzeumhumenne.sk

Aktuálna výstava Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená v on-line priestore na webovom sídle múzea prezentuje unikátne zábery z bohatého zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje ukážky z triedy hmyzu radu chrobákov a motýľov.
Výstava ponúka v detailnom rozlíšení pohľad na  rôznorodosť tvarov a sfarbenia v prírode rozšírených i menej známych jedincov. Zbierkové exponáty zachytávajú obdobie múzejného výskumu v jednotlivých lokalitách regiónu horného Zemplína od konca osemdesiatych rokov. Najnovšie exponáty sa nachádzajú na fotografických záberoch a  pochádzajú z terénnych výskumov Vihorlatského múzea v Humennom dokumentujúcich vývoj flóry a fauny v zbernej oblasti múzea.
Prezentované zbierkové exponáty chrobákov a motýľov tvoria súčasť súboru zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom, ktorý obsahuje takmer 84 000 exponátov. Z tohto súboru tvorí zoologická zbierka takmer 64 000 zbierkových predmetov. Botanická zbierka je zastúpená herbárovými položkami s 18 000 kusmi. Geologická zbierka hornín, minerálov a paleontologických nálezov dokumentujúca neživú prírodu obsahuje vyše 1 700 zbierkových predmetov. On-line výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom je verejnosti prístupná na www.muzeumhumenne.sk v rámci múzejného on-line  projektu Múzeum na doma.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
rusinsky_fest
dobriansky
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
 
OZNAM - Voľné pracovné miesta
            Múzejný pedagóg
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT